dijous, 24 de gener de 2013

Presentació: Atles de la industrialització de Catalunya (1750-2010)

El 31 de gener a 2/4 de 8 es presentarà a la seu de la Fundació el llibre: Atles de la industrialització de Catalunya (1750-2010). Editat per Vicens Vives. 

Intervindran: Jordi Nadal Oller, Josep Maria Benaul Berenguer i Carles Sudrià Triay, directors de l'obra.

Resum

L'Atles de la Industrialització de Catalunya, 1750-2010 té com a finalitat principal oferir una visió gràfica i quantitativa del procés de transformació econòmica que ha marcat decisivament la nostra història contemporània, dotant-la del seu tret més característic dins el món mediterrani: una industrialització de llarg recorregut i de notòria intensitat.

Tres preocupacions han guiat aquest projecte. En primer lloc, que el contingut s’ajustés a la idea bàsica de l’obra, expressada en el títol. En aquest sentit s’ha procurat que, a més de l’evolució del sector industrial, el lector hi vegi reflectit el conjunt de factors que han acompanyat el procés d’industrialització (dels canvis demogràfics fins a l’evolució de les xarxes de transport, el desenvolupament del sistema financer o la formació del capital humà). En segon lloc, s’ha volgut presentar l’evolució de la indústria en els diferents períodes amb el màxim detall i precisió possibles, tant pel que fa a la localització dels centres productius com a la identitat de les empreses involucrades. Això comporta enmolts casos la incorporació d’informació inèdita de valor notable, que el lector interessat podrà consultar còmodament gràcies als índexs de topònims i d’empreses inclosos a les darreres pàgines del volum. Finalment, s’ofereix una interpretació global del procés d’industrialització de Catalunya que incorpora textos, gràfics i mapes organitzats en els grans apartats corresponents a les fases successives de la història econòmica contemporània de Catalunya i d’Espanya.
Lloc: seu de la Fundació Bosch i Cardellach, c/Indústria 18, Sabadell


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada